POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
05-07-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na monitorowanie systemów pożarowych dla obiektów zarządzanych przez PHH oraz GK PHH

Termin składania ofert 22.07.2024 r. do końca dnia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu systemów pożarowych dla obiektów Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. oraz dla spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH w przypadku gdy te Spółki wyrażą wolę zawarcia umowy.
2. Wykaz obiektów w których świadczona ma być usługa znajduje się w Załącznikach nr 1A oraz 1B – Formularze cenowe.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej z podziałem na poszczególne obiekty wskazane w Załącznikach nr 1A oraz 1B – Formularze cenowe.
4. Usługa obejmuje:
• monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru;
• użyczenie, dostarczenie urządzenia transmisji alarmów (wraz z montażem, zaprogramowaniem, sprawdzeniem transmisji) i podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożaru do stacji monitorowania.
5. Potencjalna umowa gwarantować będzie ustalone stawki cenowe, zostanie podpisana na 24 lub 36 mies. z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne okresy.