POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
15-03-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy urządzeń UTM na potrzeby obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

Termin składania ofert 22.03.2024 r. do godziny 14:00

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dzierżawa urządzeń UTM Fortigate wraz z konfiguracją startową oraz usługą utrzymania przez okres trwania umowy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.
2. Dostawa produktów będzie realizowana na poniższe adresy:
Hotel Renaissance Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa oraz
Hotel Halo Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk.
3. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania oraz spełniać wszelkie ewentualne wymagania zgodnie z obowiązującym prawem. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
4. Dostarczone produkty muszą być nowe, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.