POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
31-03-2023

„SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI PRZEPROWADZANYMI PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY REALIZACJI ZADANIA PN. “WYKONANIE REMONTU BUDYNKU KOMPLEKSU ODNOWY BIOLOGICZNEJ WCHODZĄCEGO W SKŁAD HOTELU SOLINA SPA W MYCZKOWCACH K/SOLINY”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przeprowadzanymi przez Wykonawcę przy realizacji zadania pn. “Wykonanie remontu budynku kompleksu odnowy biologicznej wchodzącego w skład Hotelu Solina SPA w Myczkowcach k/Soliny”, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.