POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
17-03-2023

Postępowanie zakupowe na dostawy mrożonek dla potrzeb Obiektów ELBEST Sp.zo.o. oraz GK PHH

postępowanie zakończone

Przedmiotem Zamówienia są dostawy mrożonek do obiektów Elbest sp. z o.o. zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, a także na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

W ramach Umowy Wykonawca będzie również zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w celu nieodpłatnego użytkowania na czas trwania umowy sprzętu wspierającego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz na warunkach określonych w Projekcie Umowy.