POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
03-06-2024

Naprawa dachu w budynku Biura Zarządu

Ofertę należy złożyć do dnia 12 czerwca 2024 roku do końca dnia.
Udział w wizji lokalnej w ramach wcześniejszego postępowania dotyczącego „ Naprawa dachu w budynku Biura Zarządu”, zwalnia Oferenta z obowiązku z odbycia wizji lokalnej.