AKTUALNOŚCI

20-02-2024

Postanowienie Sądu w sprawie przeciwko Rafałowi Krzyckiemu

Sąd okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny zabezpieczył roszczenia PHH w Sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Rafała Krzyckiego i ochronę dóbr osobistych Polskiego Holdingu Hotelowego i jej prezesa Gheorghe Mariana Cristescu.

Sąd zobowiązał Rafała Krzyckiego do publikacji łącznie 16 wzmianek informujących o tym, że materiały na YouTube.com oraz na www.horecabc.pl mogą naruszać dobra osobiste Polskiego Holdingu Hotelowego oraz Prezesa Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Mariana Cristescu.

Jednocześnie Sąd zagroził obowiązkiem zapłaty na rzecz każdego z Powodów kwoty 100 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków wskazanych w postanowieniu.

W tej sprawie toczy się postępowanie sądowe.