AKTUALNOŚCI

27-04-2015

Port-Hotel z jednoosobowym zarządem

Rada Nadzorcza spółki Port-Hotel, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br., podjęła uchwałę o ograniczeniu składu zarządu. W myśl uchwały, dotychczasowy Prezes Zarządu Adam Strażecki sprawuje jednoosobowy zarząd nad spółką Port-Hotel.

Rada Nadzorcza zdecydowała o ograniczeniu  składu Zarządu spółki do jednej osoby

Adam Strażecki, który 1 lipca 2014 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki Port-Hotel, przejął w wyniku decyzji Rady obowiązki ustępującego Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych – Andrzeja Saji i pozostaje na stanowisku Prezesa Zarządu.