AKTUALNOŚCI

15-04-2021

PHH wyróżniony w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polski Holding Hotelowy został wyróżniony w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. W raporcie zostało ujętych 9 praktyk z zakresu odpowiedzialności społecznej stosowanych przez PHH.

W czwartek odbyło się wydarzenie online, podczas którego zaprezentowano 19. wydanie największego w Polsce przeglądu CSR i zrównoważonego rozwoju – raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W raporcie zakwalifikowano aż 9 zgłoszonych przez Polski Holding Hotelowy praktyk. Polski Holding Hotelowy operuje w branży gościnności, a więc człowiek jest podmiotem większości działań firmy. W związku z tym, działania odpowiedzialnie społeczne skupiają się przede wszystkim na ludziach – pomocy lokalnym społecznościom, wsparciu dzieci, a teraz w dobie pandemii koronawirusa na wsparciu osób walczących z pandemią.

 To wielka duma, być zauważonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizację o niebagatelnym doświadczeniu w kształtowaniu, analizie i promocji CSR w Polsce.mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu HotelowegoAle jeszcze większym powodem do radości jest możliwość angażowania się w działania i obserwowanie realnych efektów pomocy. Paradoksalnie, dzięki pandemii zrealizowaliśmy wiele akcji i cieszymy się, że dziś zostały dostrzeżone w raporcie.

 FOB wyróżniło 9 działań PHH, a 7 z nich miało bezpośredni związek z pandemią koronawirusa. Największym osiągnięciem było założenie Fundacji Hotele dla Medyków, która właśnie obchodziła pierwszą rocznicę istnienia. Jej głównym celem było zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 m.in. poprzez organizowanie pomocy dla służby zdrowia w postaci finansowania noclegów dla kadry medycznej opiekującej się osobami zakażonymi koronawirusem. W rok po założeniu fundacja łączną kwotą 1 037 295 zł dofinansowała 10 szpitali i podmiotów medycznych, wsparła 11 hoteli prywatnych na terenie całego kraju oraz przekazała środki na zakup sprzętu.

Polski Holding Hotelowy przekazał także 15 388 noclegów pro bono medykom w 8 hotelach należących do grupy kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego. Kolejne wyróżnione działanie dotyczyło wsparcia stacji sanitarno-epidemiologicznych poprzez dostarczanie posiłków przez oddział cateringu PHH – Food&Catering Services, który wydał łącznie prawie 23 000 posiłków pro bono. Ponadto, PHH od początku pandemii wspierał infolinię NFZ i GIS. Ponad 30 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego, po odpowiednim przeszkoleniu, wsparło infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego udzielając informacji na temat objawów koronawirusa, dyżurujących szpitali, możliwości uzyskania pomocy, a obecnie informacji nt. szczepionek. Pracownicy PHH odebrali prawie 35 tysięcy połączeń.

 

 

Polski Holding Hotelowy współpracował również na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii w branży hotelarskiej. Wraz z Polską Organizacją Turystyczną w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego byli wspólnymi inicjatorami przygotowania certyfikatów bezpieczeństwa dla polskich obiektów noclegowych oraz hoteli – “Obiekt bezpieczny higienicznie”. Ponadto, PHH brał również udział w pracach sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju w celu opracowania rozwiązań pomocowych dla branży hotelarskiej mających odzwierciedlenie w założeniach tarczy antykryzysowej.

Kolejnym, wyróżnionym działaniem PHH było wsparcie pacjentów onkologicznych z Instytutu Matki i Dziecka. Należący do PHH hotel Renaissance Warsaw Airport Hotel udostępnił pro bono swoje pokoje 953 małym pacjentom oddziału onkologicznego, oraz ich opiekunom, aby mogli bezpiecznie zaczekać na wynik badania pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przed przyjęciem do szpitala. Wykorzystano w tym celu pro bono 2625 pokojonoce.

Ponadto, Polski Holding Hotelowy wspierał podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Do pomocy zaangażował również dilera floty samochodowej, który udostępnił samochód pro bono aby dostarczyć paczki z warszawskich oddziałów Spółki do dwóch Wiosek. Polski Holding Hotelowy zrealizował 139 listów do Mikołaja od podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dodatkowo, każdy oddział spółki wytypował jedną placówkę pożytku publicznego w swojej okolicy, aby objąć ją patronatem. W drugiej połowie 2020 udało się zorganizować pomoc dla 4 wytypowanych placówek.

Ostatnią, ale jak bardzo ważną docenioną praktyką była ochrona miejsc pracy podczas pandemii. Spółka powołała sztab kryzysowy i wprowadziła szereg rozwiązań m.in. pracę zdalną dla pracowników biurowych, system pracy rotacyjnej dla pozostałych pracowników, zapewniła środki ochrony osobistej oraz okresowo obniżyła wymiar czasu pracy.

Najnowsza edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreślają, że mniejsza liczba praktyk długoletnich pokazuje, że pandemia doprowadziła do zawieszenia lub przerwania części działań CSR. Nierzadko musiały też przybrać zupełnie inną formułę.

Więcej informacji na temat obecnej edycji raportu znajduje się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020