AKTUALNOŚCI

30-01-2023

PHH promotorem przełomowego projektu dla branży hotelarskiej  

Projekt z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przygotowany przez studentów UMK, pod kierownictwem Pauliny Mazurkiewicz-Kurek, dyrektor pionu finansowego w PHH, został nagrodzony w ramach Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów. Uroczystość w ramach XXVIII Forum Teleinformatyki odbyła się 27 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że z tak młodym i obiecującym gronem studentów stworzyliśmy projekt, który może mieć realny wpływ na rozwój całej branży hotelarskiej. Narzędzie to ma posłużyć do prognozowania wskaźników hotelarskich na podstawie analizy czynników ekonomicznych. Stworzony model prognostyczny może być pomocny przy tworzeniu planów finansowych w branży hotelarskiej oraz przy analizie projektów inwestycyjnych w celu osiągnięcia optymalnego wyniku działalności. To dla nas ogromna duma, że Polski Holding Hotelowy jest liderem tego projektu – mówi opiekun projektu Paulina Mazurkiewicz-Kurek, dyrektor pionu finansowego w Polskim Holdingu Hotelowym.

 

Autorami zwycięskiego projektu są studenci III roku Matematyki Stosowanej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A tytuł zwycięskiej pracy, stworzonej pod opieką merytoryczną P. Mazurkiewicz-Kurek, to Wskaźniki rentowności w hotelarstwie, a wskaźniki makroekonomiczne w Polsce. Czy hotelarstwo jest wskaźnikiem wyprzedzającym dla gospodarki?”. Praca została wyróżniona nagrodą specjalną w kategorii „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji”.

Więcej informacji na: www.forumti.pl