AKTUALNOŚCI

25-08-2023

Sąd zabezpieczył roszczenia PHH w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez byłego pracownika spółki

Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył – na czas procesu – roszczenia Polskiego Holdingu Hotelowego dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Roberta Ziółkowskiego, byłego pracownika spółki, m.in. nt. rzekomej inwigilacji gości w obiektach PHH. O sprawie pisała m. in. „Gazeta Wyborcza”. W wyniku postanowienia sądu były pracownik PHH ma zakaz publikowania i rozpowszechniania informacji na temat rzekomej nielegalnej inwigilacji w hotelach i obiektach PHH. Nie może również publikować i rozpowszechniać treści służbowej korespondencji i nagrań rozmów ze współpracownikami.

PHH złożył pozew przeciwko byłemu pracownikowi Robertowi Ziółkowskiemu, kierownika ds. bezpieczeństwa, w związku z naruszaniem dóbr osobistych byłego pracodawcy. Sąd Okręgowy w Warszawie, bazując na bardzo obszernym materiale dowodowym uznał za uprawdopodobnione roszczenia PHH. Udzielając zabezpieczenia sąd uznał zatem, że treści rozpowszechniane przez byłego pracownika spółki mogą być nieprawdziwe. Zgodnie z postanowieniem sądu, przez okres kolejnego roku, Robert Ziółkowski nie może publikować oraz rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków przekazu, w tym za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, Internetu, mediów społecznościowych, informacji lub sugestii, jakoby w hotelach i obiektach Polskiego Holdingu Hotelowego służby specjalne w latach 2019 – 2021 prowadziły – za wiedzą i zgodą zarządu PHH i/lub z udziałem pracowników PHH – nielegalną inwigilację gości, w tym przedstawicieli opozycji politycznej i/lub aktywistów.

Ponadto sąd zakazał R. Ziółkowskiemu publikowania i rozpowszechniania treści służbowej korespondencji e-mail pracowników, współpracowników i członków zarządu PHH oraz nagrań rozmów pracowników, współpracowników i członków zarządu spółki PHH, utrwalonych bez zgody tych osób w siedzibie Spółki, w hotelach i obiektach Polskiego Holdingu Hotelowego, lub w innym miejscu, w związku ze świadczeniem pracy na rzecz Spółki.

 

 

Na podstawie informacji przekazanych przez byłego pracownika PHH o rzekomej nielegalnej Inwigilacji gości w hotelach i obiektach PHH, „Gazeta wyborcza” w kwietniu br. opublikowała artykuł pt. „Służby, hotele i »lekarz sanitarny«”, autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego. Również w portalu www.wyborcza.pl pod tytułem „Hotele na podsłuchu. „Wyborcza” ujawnia, jak służby PiS śledzą opozycję” pojawił się materiał o analogicznej treści. W artykułach postawiono także tezę, jakoby owa inwigilacja miała dotyczyć m. in. Bartosza Kramka oraz spotkania przedstawicieli opozycji ze Swiatłaną Cichanouską w dniu 10.09.2020 r. w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. W tej sprawie w czerwcu br. PHH złożył pozwy przeciwko redaktorom naczelnym Gazety Wyborczej oraz Wyborcza.pl, odnośnie sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących nielegalnej inwigilacji gości w obiektach PHH.

Spółka złożyła również prywatny akt oskarżenia o publiczne zniesławienie przeciwko R. Ziółkowskiemu. Toczą się także zaawansowane czynności prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury w sprawie nękania i gróźb kierowanych przez byłego pracownika PHH pod adresem koleżanek i kolegów z pracy. Działania prokuratorskie dotyczą także nieuprawnionego dostępu przez R. Ziółkowskiego do systemów informatycznych spółki oraz fałszowania dokumentów organów ścigania.