AKTUALNOŚCI

02-07-2020

PHH po raz kolejny wspomaga Małopolskę w walce z epidemią

Walka z koronawirusem wymagała uruchomienia narzędzi, które dotychczas nie były stosowane. Polskie władze w porozumieniu z szeregiem podmiotów podjęły liczne działania minimalizujące ryzyko zakażeń oraz wspierające kadrę medyczną walczącą na pierwszej linii frontu, m.in. poprzez otwarcie pierwszych w Polsce szpitali jednoimiennych, hoteli dla medyków oraz  izolatoriów.  Od początku w działania te aktywnie włącza się – znany ze swojej szerokiej działalności społecznej – Polski Holding Hotelowy. Doskonała współpraca Grupy Kapitałowej PHH i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie trwa nadal i przybiera kolejną postać.

Już na początku kwietnia należący do PHH hotel Royal stał się hotelem dla medyków, zapewniając schronienie dla lekarzy i personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Powstawały też izolatoria, które w większości na szczęście nie musiały zostać uruchomione. Dziś jesteśmy już w nieco innym punkcie walki z pandemią. Umowa dotycząca pierwszego małopolskiego izolatorium właśnie wygasła. Hotel Wyspiański niebawem przestanie pełnić tę funkcję. I wobec tej sytuacji po raz kolejny w sukurs Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie przyszedł Polski Holding Hotelowy, podejmując się prowadzenia izolatorium. Tę funkcję przejmie bowiem hotel Royal.

Choć nie zakładaliśmy wcześniej takiego scenariusza, w momencie gdy wojewoda małopolski zwrócił się do nas z prośbą o pomoc natychmiast i bez wahania podjęliśmy decyzję o wsparciu kadry medycznej w Krakowie. Naturalnym wyborem obiektu pod izolatorium był dla nas hotel Royal, który od samego początku pandemii pełnił funkcję hotelu dla medyków. Mimo że w hotelu odnotowaliśmy dynamiczny wzrost rezerwacji, to w zaistniałej sytuacji, bez wahania zdecydowaliśmy się pomóc – podkreśla prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu.

 

 

Od początku walki z pandemią Polski Holding Hotelowy mocno nas wspierał. Nieodmiennie przekonywaliśmy się o gotowości do pomocy, a także o tym, co w tej walce było szczególnie istotne. Mianowicie o elastyczności działań. Taki wymiar miało szybkie i sprawne przekształcenie hotelu Royal w hotel dla medyka i taki charakter ma też to, że od 6 lipca hotel ten będzie pełnił funkcję izolatorium. Bardzo dziękuję za tę solidarność z wszystkimi Małopolanami, którym to miejsce będzie służyło – podkreśla wojewoda małopolski, Piotr Ćwik.

Powstanie izolatorium możliwe było dzięki współpracy PHH z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Aktywów Państwowych i wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Dzięki temu hotel Royal został przekształcony w izolatorium, które będzie obsługiwane przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. Przygotowano w nim 63 pokoje, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.

W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Obsłudze izolatorium zostaną zapewnione środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ.