AKTUALNOŚCI

13-03-2019

Otwarte dane plus

W Ministerstwie Sportu i Turystyki rozpoczęły się prace nad Porozumieniem o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane plus”. Do udziału w pracach nad projektem zaproszeni zostali eksperci z branży, w tym m. in. Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego i Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki.

Prace zespołu będą dotyczyły powstania nowoczesnego systemu dla turystów, który umożliwi szeroki dostęp do informacji na temat wszystkich usług noclegowych. Platforma, dzięki integracji z innymi rejestrami, może również zawierać informacje o obiektach przystosowanych dla niepełnosprawnych, instytucjach kulturowych czy ścieżkach turystycznych.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 27 lutego 2019 r. Otworzyła je Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT. Podczas posiedzenia przedstawione zostały podstawy prawne prowadzenia prac w obszarze projektu, oraz informacje dotyczące projektowanych możliwości technicznych systemu obsługującego Rejestry w Turystyce.

Projekt „Otwarte dane plus” stanowi kontynuację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który jest obecnie realizowany w Ministerstwie Cyfryzacji i ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Projekt otrzymał ponad 30 mln zł dofinansowania z środków Unii Europejskiej i ma być realizowany do 2021 r. 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.