AKTUALNOŚCI

11-05-2023

Oświadczenie PHH

Spółka Polski Holding Hotelowy nie brała udziału w żadnych konsultacjach ani nie partycypowała finansowo w żadnych działaniach opisywanych przez Gazetę Wyborczą w artykule red. Czuchnowskiego „Państwowy remont mieszkania Brudzińskiego”.

Korespondencja przytoczona w artykule prasowym ma charakter prywatny i nie ma nic wspólnego z działaniami spółki PHH.W wyniku nieprawdziwych informacji i krzywdzących insynuacji GW, godzących w dobry wizerunek spółki, PHH podejmie odpowiednie działania prawne.