AKTUALNOŚCI

15-05-2023

Oświadczenie PHH  

W związku z publikacjami Gazety Wyborczej oraz Telewizji TVN dotyczącymi rzekomego zaangażowania spółki Polski Holding Hotelowy (PHH) w remont mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego podkreślamy, że:

– spółka PHH nie uczestniczyła w remoncie mieszkania europosła Brudzińskiego ani też nie finansowała go w jakikolwiek sposób – bezpośrednio lub pośrednio;

– żaden pracownik PHH nie był angażowany w prowadzenie prac remontowych w ramach świadczenia pracy na rzecz PHH;

– spółka PHH nie angażowała w remont mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego żadnych ze swoich podwykonawców/kontrahentów, jak też nie rekomendowała żadnemu z nich prowadzenia tego remontu;

– z wewnętrznych ustaleń PHH wynika, że jedyną osobą związaną z PHH, a zarazem prywatnie
i incydentalnie zaangażowaną w remont mieszkania p. Brudzińskiego była Pani Agnieszka Łebska. Jej zaangażowanie nie było – wbrew sugestiom wskazanych mediów – efektem polecenia służbowego ze strony prezesa zarządu PHH lub jakiegokolwiek innego pracownika PHH, a zostało podjęte z własnej inicjatywy i miało charakter konsultacji, wykonywanych poza czasem pracy, bez uszczerbku dla wykonywania pracowniczych obowiązków w spółce PHH.

 

Ponadto należy wskazać, że informacje, na których bazuje Gazeta Wyborcza, pochodzą od byłego pracownika PHH, wobec którego prowadzone jest obecnie postępowanie prokuratorskie w związku z nękaniem i grożeniem pracownikom spółki. Spółka zgłosiła również zawiadomienie do prokuratury w związku z prawdopodobieństwem fałszowania dokumentów przez tegoż byłego pracownika PHH.

 

Polski Holding Hotelowy