AKTUALNOŚCI

16-10-2020

Ogłoszenie zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego

Ogłoszenie dotyczy: nabycia ekwiwalentu pieniężnego za udziały Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 9 (zwana dalej: WPUT), przez pracowników, byłych pracowników i ich spadkobierców

Treść ogłoszenia pdf.