AKTUALNOŚCI

19-01-2021

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu przy ul. Hozjusza 12 A w Olsztynie.

Ogłoszenie sprzedaż lokalu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Regulamin zbywania aktywów trwałych PHH

Zdjęcia