AKTUALNOŚCI

31-01-2022

Ogłoszenie o aukcji

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-148) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G (KRS: 0000047774, NIP: 522-24-82-605), tel.: 22 264 64 64, 664 125 249 e-mail: biuro@phh.pl; adres strony: www.phh.pl,

OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem aukcji jest zbycie prawa własności:
– Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/85 położona w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia, KW nr OL1O/00014323/4,
– Udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/87 położona w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia, KW nr OL1O/00089827/3,
– Udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/147 położona w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia, KW nr OL1O/00089826/6.