AKTUALNOŚCI

09-07-2021

Ogłoszenie o aukcji – lokal mieszkaniowy

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza aukcję na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni użytkowej 92,10 m2, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hozjusza 12A w Olsztynie, wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 17,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00080579/6, wraz z udziałem 28/1000 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, ujawnionych w księdze wieczystej KW nr OL1O/00068387/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Cena wywoławcza – 390.000,00 zł netto. Wysokość wadium 19.500,00 zł. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r.
  2. Licytacja odbędzie się w siedzibie Hotelu Kopernik w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 39 w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.00.
  3. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: strona internetowa: phh.pl, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sprzedaz-aktywow-trwalych.
  4. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: tel. + 48 22 264 64 64, 664-125-249 e-mail: biuro@phh.pl; adres strony: phh.pl.