AKTUALNOŚCI

27-01-2022

Ogłoszenie dot. ekwiwalentu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o. w Warszawie informuje, iż proces zawierania umów o wypłatę  z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za udziały Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych Sp. z o.o. w Katowicach oraz wypłaty środków został zakończony w dniu 12 listopada 2021 roku.

Sprawy pracowników WPUT, byłych  pracowników WPUT  (uprawnionych  według listy ustalonej 1 września 2007 roku ) lub  ich spadkobierców – którzy w wyznaczonym terminie nie zrealizowali swych praw mogą być nadal rozpatrywane, co nie oznacza uznania ich uprawnień lub przedłużenia terminu. Uprawieni lub ich spadkobiercy proszeni są o niezwłoczne wykazanie praw pod rygorem ich utraty.