AKTUALNOŚCI

01-04-2019

Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji

29 marca br. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki. Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego został wybrany przewodniczącym rady III kadencji.

W skład gremium wchodzą reprezentanci zróżnicowanych środowisk w obszarze turystyki, m.in. branży hotelarskiej, gastronomicznej, a także przedstawiciele organizatorów i popularyzatorów turystyki, środowiska naukowego oraz lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, w tym m. in. Adam Pilczuk, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju PHH.

Podczas wydarzenia przedstawiciele MSiT zaprezentowali aktualne prace resortu m. in. w obszarze legislacji oraz związane z projektem „Polskie Marki Turystyczne”. Głównym tematem posiedzenia było jednak rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego w obszarze turystyki, który ma obowiązywać po 2020 r.

Społeczna Rada Turystyki to ciało doradcze działające przy Ministrze Sportu i Turystyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w obszarze turystyki, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska turystycznego oraz wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery.

Więcej informacji tutaj.