Postępowania zakupowe

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosków znajdują się na dole strony

 

Celem fundacji jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:

a. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,

b. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,

c. organizowanie pomocy dla służby zdrowia,

d. świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,

e. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pomocy na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny.

 

POBIERZ STATUT FUNDACJI

 

FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW

ul. Komitetu Obrony Robotników 39G
02-148 Warszawa
Nr KRS: 0000836600
NIP: 5223181797
REGON. 385877466

ZARZĄD FUNDACJI:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu
Marcin Mazurek – Członek Zarządu

 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA SZPITALI W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO ZAKWATEROWANIA DLA MEDYKÓW W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 

I. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

 1. O dofinansowanie może ubiegać się Podmiot wskazany w Regulaminie.

 

II. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 1. Szpital zgłasza chęć skorzystania ze środków Fundacji Hotele dla Medyków, składając wniosek o wsparcie – załącznik „Wniosek o wsparcie”.
 2. Podpisany dokument wysyła na adres e-mailowy: fundacja@phh.pl

 

III. ROZPOZNANIE WNIOSKU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ

 1. Po otrzymaniu „Wniosku o wsparcie”, Fundacja przesyła komplet dokumentów Szpitalowi do uzupełnienia (dokumenty są również dostępne do pobrania na dole strony), potrzebnych do rozpatrzenia wniosku:
  a) Regulamin finansowania usługi,
  b) Wzór umowy pomiędzy Szpitalem a Fundacją,
  c) Zestawienie planowanych wydatków ze wskazaniem planowanych Hoteli na realizację usługi (dla każdego Hotelu osobno)
 2. Uzupełnione dokumenty należy przesłać pod adres e-mail: fundacja@phh.pl

 Ważne:

 1. Przy uzupełnianiu dokumentów należy pamiętać, że Fundacja finansuje usługi wg warunków określonych w Regulaminie.
 2. W zestawieniu, Szpital musi określić zapotrzebowanie na cały miesiąc kalendarzowy w rozbiciu na poszczególne tygodnie.

 

IV. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH DO FUNDACJI

 1. Po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu planowanych wydatków zostaje podpisana obustronnie umowa.

Ważne:

Fundacja weryfikuje zapotrzebowanie Szpitala i ma prawo ograniczyć zapotrzebowanie, w zależności od możliwości finansowych oraz planowanych potrzeb innych wnioskujących.

 

V. PODPISANIE UMOWY

 1. Umowa jest zawierana z terminem do końca danego miesiąca kalendarzowego, z możliwością przedłużenia na kolejny miesiąc kalendarzowy.
 2. Umowa może zostać opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Ważne:

W przypadku podpisania umowy w sposób tradycyjny, dopuszcza się w pierwszej kolejności przesłanie podpisanego skanu pod adres e-mail: fundacja@phh.pl  a następnie dostarczenie oryginału do siedziby Fundacji.

Niedostarczenie oryginału do siedziby Fundacji w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wstrzymuje realizację umowy.

 

VI. RAPORTOWANIE SZPITALA DO FUNDACJI

 1. W trakcie trwania umowy, Szpital, zobowiązany jest do przesyłania, do Fundacji, po zakończeniu każdego tygodnia, informacji o wykorzystanych pokojach za poprzedni tydzień oraz aktualizacji zapotrzebowania na kolejny tydzień. Dane te należy raportować do godziny 12:00 w każdy poniedziałek na adres e-mail: fundacja@phh.pl
 2. W przypadku zakończenia miesiąca w środku tygodnia, raportowanie powinno nastąpić w kolejnym dniu po zakończeniu umowy.

Ważne:

Przed zakończeniem trwania umowy, Szpital może ponownie wnioskować o dofinansowane na kolejny okres  – rozpoczynając kolejną procedurę ubiegania się o wsparcie (od pkt. II. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Regulamin finansowania
 2. Wniosek o udzielenie wsparcia
 3. HOTELE DLA MEDYKÓW – Umowa finansowania
 4. HOTELE DLA MEDYKÓW – Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie planowanych wydatków
 5. HOTELE DLA MEDYKÓW – Załącznik nr 3 do umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 6. Ogólna polityka prywatności
 7. Klauzula informacyjna

 

SPONSORZY FUNDACJI

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze www.polish-airports.com