AKTUALNOŚCI

25-09-2023

Eco Challenge w hotelach i obiektach Grupy PHH

Grupa PHH ruszyła z programem Eco Challenge, którego celem jest promocja działań proekologicznych i prośrodowiskowych wśród pracowników holdingu, jak również gości hotelowych. Program został ogłoszony 25 września – w Światowy Dzień Działania na Rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju i jest częścią budowanej przez holding strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2028.

– Troska o środowisko w obecnych czasach to priorytet, także dla naszej Grupy PHH zrównoważony rozwój stanowi jedno z priorytetowych działań. Dlatego we wszystkich naszych hotelach i obiektach uruchomiliśmy program środowiskowy Eco Challenge, który jest częścią budowanej przez nas strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju na lata 2023 -2028. Czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie i zachęcamy do tego również naszych gości, gdyż nawet najmniejsze Eco Gesty mogą pomóc naszej Planecie – informuje Adam Zieniuk-Gąsiorowski, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PHH.

Celem programu Eco Challenge jest między innymi promocja działań oraz inicjatyw proekologicznych
i prośrodowiskowych wśród pracowników Grupy PHH i gości hotelowych oraz zwiększanie świadomości, jak ważne w branży hotelarskiej są aspekty środowiskowe. Istotna jest również edukacja z wykorzystaniem renaturalizacji terenów należących do obiektów oraz ich otoczenia, zapobiegania marnotrawstwu czy minimalizacji oddziaływania środowiskowego. A także budowanie w społeczeństwie poczucia, że nawet drobne wybory mają wpływ na tak ważne zagadnienia jak chociażby obniżenie śladu węglowego.

Program składa się z trzech filarów: Eco Gesty, Eco Inspiracje i Eco Inwestycje. W ramach każdego z nich zaplanowane zostały działania i inicjatywy mające na celu nie tylko edukację pracowników i gości, ale również podkreślenie ważności aspektów środowiskowych i ekologicznych w najbliższym otoczeniu.

W ramach Eco Gestu goście wybranych obiektów Grupy PHH otrzymają drobne niespodzianki za proekologiczne postawy, na przykład za przyjazd do obiektu proekologicznym środkiem transportu lub komunikacją publiczną, rezygnację ze sprzątania bądź zadeklarowanie braku wymiany lub jednorazowej wymiany pościeli i ręczników w czasie pobytu. – Poprzez takie inicjatywy chcemy uświadomić naszym gościom, jak ważny jest wpływ nawet drobnych działań na środowisko, że nie jest to tylko oszczędność dla obiektu, ale realne oszczędności i korzyści dla samego ekosystemu i przyrody – podkreśla Adam Zieniuk-Gąsiorowski, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PHH.

Jedną z wielu inicjatyw w ramach Eco Inspiracji jest na przykład obsiewanie terenów czynnych biologicznie kwiatami i ziołami polnymi (tzw. kwietne łąki), dzięki czemu można zaoszczędzić wodę do podlewania czy energię do koszenia. Kolejną Eco Inspiracją może być budowanie legowisk zimowych dla jeży (kopców) jako gatunków zagrożonych na terenach zielonych przylegających do hoteli.

Z kolei w Eco Inwestycjach zaplanowano między innymi sadzenie drzew połączone z akcją umieszczania budek lęgowych uwzględniających gatunki chronione, a także zbieranie wody opadowej w celu wykorzystania jej do podlewania terenów czynnych biologicznie.

Polski Holding Hotelowy już od kilku lat wprowadza rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, pragnąc być liderem zmian w branży turystycznej i hotelarskiej, a program środowiskowy Eco Challenge w Grupie PHH jest tego najlepszym przykładem.