AKTUALNOŚCI

23-06-2017

Społeczna Rada Turystyki z udziałem CAD

22 czerwca w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Minister Witold Bańka wręczył nominacje części spośród kandydatów na członków Społecznej Rady Turystyki. Pozostali kandydaci otrzymają nominacje na I oficjalnym posiedzeniu we wrześniu. Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym.

– Wierzę, że wspólnie wypracujemy konstruktywne rozwiązania dla całej branży i sprawimy, że polska turystyka będzie rosła w siłę. Stoimy dziś przed olbrzymią szansą. Rośnie liczba turystów w Polsce. Zwiększa się krajowy ruch turystyczny. Musimy wykorzystać ten potencjał – mówi minister Witold Bańka.

W skład Rady, który decyzją Ministra Sportu i Turystyki może zostać poszerzony, wchodzą eksperci branży turystycznej. Do zadań Rady należy opiniowanie i formułowanie stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, w tym m.in. opracowywanie kierunków rozwoju turystyki. Podczas posiedzeń Rady przewiduje się także: inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w obszarze turystyki, wymianę doświadczeń, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska turystycznego a także wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery. Społeczna Rada Turystyki ma zapewnić udział ekspertów w kształtowaniu i prowadzeniu polityki turystycznej kraju.

Minister zapowiada również, że na przewodniczącego Społecznej Rady Turystki będzie rekomendował prezesa Chopin Airport Development, Gheorghe Cristescu.

Podczas pierwszego spotkania w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki ustalono, że I oficjalne posiedzenie Rady odbędzie się we wrześniu.

Nominacje otrzymali:

 

Roman Bargieł, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Dr Tadeusz Burzyński, Dyrektor Instytutu Turystyki w Krakowie

Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity

Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Zarządu Chopin Airport Development

Maciej Dobrzyniecki, Sekretarz Generalny Europejskiej Akademii Gastronomicznej i Prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej

Michał Fijoł, Członek Zarządu PLL LOT

Dariusz Futoma, Prezes Horwath HTL w Polsce

Marek Kamieński, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych

Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jarosław Lichacy, prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

Dorota Macieja, Członek Zarządu PZU SA

Anna Nowak, bloger gdziewyjechac.pl

Marcin Nowak, bloger gdziewyjechac.pl

Marek Olszewski, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Krzysztof Piątek, Prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki

Adam Pilczuk, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Chopin Airport Development

Ryszard Skotniczny, Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Michał Szeftel, Prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

Dr Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE

Jan Wróblewski, Członek Zarządu Zdrojowa Inwest

Andrzej Wójcik, Prezes Zarządu Grupy Satoria SA

Agnieszka Zyzało, Prezes Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki

 

Kolejni kandydaci otrzymają nominacje na I oficjalnym posiedzeniu we wrześniu.