BIP

Agnieszka Malinowska członkinią Zarządu oddelegowaną przez Radę Nadzorczą Spółki