AKTUALNOŚCI

18-02-2015

Andrzej Saja wiceprzewodniczącym Rady POT

Rada POT VI kadencji, na swoim pierwszym spotkaniu, wybrała wiceprezesa IGHP Andrzeja Saję na wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Jan Korsak, natomiast sekretarzem Jacek Kowalczyk. Kadencja Rady potrwa do 2018 roku.

Nowy wiceprzewodniczący Rady POT Andrzej Saja jest jednocześnie członkiem zarządu – dyrektorem ds. operacyjnych w spółce Port-Hotel.