AKTUALNOŚCI

18-02-2015

Andrzej Saja wiceprzewodniczącym Rady POT

Rada POT VI kadencji, na swoim pierwszym spotkaniu, wybrała wiceprezesa IGHP Andrzeja Saję na wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Jan Korsak, natomiast sekretarzem Jacek Kowalczyk. Kadencja Rady potrwa do 2018 roku. Nowy wiceprzewodniczący Rady POT Andrzej Saja jest jednocześnie członkiem zarządu – dyrektorem ds. operacyjnych w spółce Port-Hotel.

„Cieszy fakt, że Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego rozwija się i coraz lepiej wspiera polskich hotelarzy. Zrzeszamy aktualnie ponad 160 hoteli, które oferują ponad 20 tysięcy pokoi. Reprezentując środowisko hotelarsko – gastronomiczne wspieramy inicjatywy, które pomagają członkom IGHP. Poprzez członkostwo w HOTREC współpracujemy także z instytucjami unijnymi monitorując prawo Unii Europejskiej oraz jego wpływ na branżę hotelarską w Polsce. Mamy możliwość promować naszych członków, rekomendować i certyfikować obiekty hotelowe oraz usługi dla hotelarstwa i gastronomii. Wszystko to umożliwia nam mówienie jednym głosem w imieniu polskiego hotelarstwa, który nie pozostaje niezauważony.” – mówi Andrzej Saja, wiceprezes IGHP, wiceprzewodniczący Rady POT.

Polska Organizacja Turystyczna  jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Jest rządową agendą wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Swoje działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzi zarówno w kraju, jak i zagranicą, m.in. za pośrednictwem 14 zagranicznych ośrodków. Działalność POT wspiera rynek turystyczny w Polsce.