AKTUALNOŚCI

16-03-2020

KOMUNIKAT BRANŻY HOTELARSKIEJ

KOMUNIKAT BRANŻY HOTELARSKIEJ – Polski Holding Hotelowy, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP), Harmony Polish Hotels, Sztab Kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju.

W wyniku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, sytuacja wszystkich hoteli uległa drastycznemu pogorszeniu. Wiele obiektów zawiesiło działalność, natomiast te które nadal funkcjonują, znacząco reorganizują prace swoich działów. Pojawiają się pytania dotyczące zobowiązań publicznoprawnych.

Po wczorajszej telekonferencji przedstawiamy trwające właśnie uzgodnienia, w których uczestniczymy:
• Związek Banków Polskich pracuje nad zawieszeniem spłat rat kredytowych i leasingowych.
• Ministerstwo Finansów pracuje nad zwolnieniem hoteli z płatności tzw. „podatku minimalnego”.
• Ministerstwo Rozwoju pracuje nad tzw. pakietem osłonowym dla przedsiębiorstw (dotyczącym ZUS, VAT, CIT i PIT, kredytów obrotowych). Czekamy na propozycje w dniu dzisiejszym.
• Poszczególni Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gminy przychylają się do próśb o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości – należy złożyć odpowiedni wniosek.
• Przypominamy hotelarzom, że w przypadku zaprzestania działalności poprzez ogłoszenie tzw. „postojowego” mogą skorzystać z możliwości wystąpienia z indywidualnym wnioskiem o pokrycie chociaż części wynagrodzenia z GFP, uzasadniając je siłą wyższą.
• APELUJEMY, by w terminie płatności składać ewentualne wnioski o umorzenie czy też odroczenie zobowiązań podatkowych, ZUS, rat kredytowych, rat leasingowych itp. PROSZĘ NIE DOPUSZCZAĆ DO SYTUACJI ZADŁUŻEŃ.
• UE dedykowała duże środki pomocowe dla Polski z podkreśleniem trudnej sytuacji w turystyce.