AKTUALNOŚCI

07-03-2024

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kudowie Zdroju

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kudowie Zdroju.

Przedmiot zbycia:
prawo użytkowania wieczystego gruntów działek opisanych w ewidencji gruntów numerami 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, o łącznej powierzchni 3,7141 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00018490/9, prawo własności budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 28 m2, posadowionego na działce nr 299/8.

– Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000.000,00 zł netto
– Termin i miejsce składania ofert: 26.03.2024 r. godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie (koperta z opisem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kudowie Zdroju”)
– Wadium w wysokości 250.000,00 zł wpłacić należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2024 r.
– Otwarcie ofert : 26.03.2024 r. godz. 13.00 w siedzibie spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Komitetu Robotników 39G
– Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje : +48660786700, e-mail: aleksandra.grzywacz@phh.pl

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania.