AKTUALNOŚCI

20-12-2022

Prezes PHH odznaczony medalem 100-lecia PKOl

Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu, otrzymał okolicznościowy medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zaangażowanie PHH we współpracę na rzecz PKOl. Medal ten przyznawany jest osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój i promocję sportu zawodowego, powszechnego i amatorskiego oraz szczególnie zasłużonym dla promocji Ruchu Olimpijskiego i współpracującym z Polskim Komitetem Olimpijskim. Jest to szczególne wyróżnienie dla osób, które popularyzują bardzo ważne dla PKOl wartości, takie jak szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości i fair play.

Dotychczas okolicznościowy medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymał między innymi Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Duda, Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – Thomas Bach oraz dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą – Tomasz Majewski.