POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
17-11-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na wymianę pakietu szybowego w świetliku dachowym w Hotelu Renaissance Warsaw Airport, zarządzanym przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wymiana pakietu szybowego PPOŻ w świetliku dachowym, wraz
z demontażem i utylizacją obecnej szyby, zgodnie ze specyfikacją, znajdującą się w Załączniku nr 1.
2. Prace muszą obejmować: demontaż i utylizację wymienianego wyposażenia (pakiet szybowy), montaż
nowej szyby PPOŻ z nadrukiem, przy czym montaż możliwy jest jedynie od strony dachu szklanego
(wymagany dźwig), utylizację wszelkich opakowań na koszt oraz odpowiedzialność Dostawcy.
3. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty,
świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich
pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie obiektu w celu zapoznania się
z warunkami technicznymi obiektu oraz dokładnego zakresu wymaganych prac.