POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
19-11-2021

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla hoteli i jednostek należących do Grupy Kapitałowej PHH

postępowanie zakończone

Zamówienie polegać będzie na świadczeniu usług sprzedaży i dostawy artykułów ochrony osobistej, których dokładny wykaz wraz z szacowanymi rocznymi ilościami określone zostały w
zapytaniu ofertowym.
Zaproponowane artykuły ochrony osobistej powinny być zgodne z obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności dotyczących opakowań, oznakowania produktów i zamieszczania na nich przewidzianych prawem informacji oraz z wytycznymi Ministra Zdrowia