POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
24-11-2021

Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla hoteli i jednostek należących do Grupy Kapitałowej PHH

postępowanie zakończone

Zamówienie polegać będzie na świadczeniu usług sprzedaży i dostawy artykułów higienicznych, których  wykaz wraz z szacowanymi rocznymi ilościami określone zostały w Załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

W związku z z zmianami w treści zapytania Zamawiający, wydłuża termin termin składania ofert.