POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
14-07-2022

Utworzenie i prowadzenie archiwum zakładowego w Polskim Holdingu Hotelowym sp. z o.o.

Zgodnie z Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (DKN.410.27.2021) z dnia 31.03.2022 r. PHH sp. z o.o. została zobowiązana do utworzenia u prowadzenia archiwum zakładowego zgodnie z art. 33 ust. 1, art 34 i 35 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.