POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
22-04-2022

Zakup i dostawy oleju opałowego grzewczego do Best Western Hotel Jurata oraz Cassubia Hel

postępowanie zakończone

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w szacowanej ilości 108m3 rocznie dla Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Best Western Hotel Jurata z siedzibą w Juracie, ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata oraz w szacowanej ilości 30m3 rocznie PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obiekt Cassubia Hel,
ul. Boczna 11, 84-150 Hel w okresie 24 lub 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.