AKTUALNOŚCI

12-07-2023

PHH wypłacił 116 nagród pieniężnych w programie „Ambasador”

Od października 2021 r. ponad 350 pracowników PHH wzięło udział w programie, w ramach którego uczestnicy w zamian za określone postawy i aktywności zdobywają punkty i odbierają nagrody. W okresie 18-tu miesięcy od uruchomienia grywalizacji spółka wypłaciła już 116 nagród pieniężnych, odbyły się również dwa spotkania Ambasadorów.

– Program „Ambasador” adresowany jest do 480 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego, z którego obecnie korzysta już ponad 70 proc. zatrudnionych. Dzięki niemu motywujemy, wspieramy i nagradzamy naszych pracowników, by byli zaangażowani nie tylko w swoim środowisku pracy i na swoich stanowiskach, lecz także, by aktywnie działali na rzecz społeczeństwa. Obecnie wypłaciliśmy już 116 nagród pieniężnych, wśród nagrodzonych mamy już nawet takich, którzy zdobyli tytuł „Ambasadora” dwu-, a nawet trzykrotnie. To wyjątkowy program, wykraczający poza tradycyjne programy motywacyjne, który został doceniony nie tylko w Polsce, zdobywając certyfikat i statuetkę „Friendly Workplace”, ale także otrzymał nominację do europejskiego konkursu Employer Brand Management Awards 2023podkreśla Danuta Kisielewska, dyrektor personalna w PHH.

Ambasador to innowacyjny program motywujący pracowników, który został wprowadzony przez Polski Holding Hotelowy w październiku 2021 r. Wzmacnia markę pracodawcy (Employer Branding) w branży hotelarskiej i jest dostosowany do realnych potrzeb pracowników. Program ma dedykowaną stronę internetową, przez którą każdy uczestnik może zgłaszać swoje aktywności i zdobywać punkty. Z programu można korzystać również na wszystkich urządzeniach mobilnych. Uczestnicy grywalizacji otrzymują punkty między innymi za udział w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach, na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską. Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną – na przykład szczepienie przeciw grypie, oddanie krwi czy wpisanie do bazy DKMS. Za poszczególne aktywności każdy uczestnik może otrzymać 250, 300 lub 500 punktów, a gdy uzyska 5000 punktów otrzymuje tytuł Ambasadora i nagrodę pieniężną. Dla laureatów programu odbywają się też cyklicznie wspólne warsztaty, wycieczki i kolacje.

 

Zaangażowanie w pracę i działalność społeczna

Jak podkreślą sami „Ambasadorzy” PHH ten program to dla nich przede wszystkim docenienie ich zaangażowania w pracę, ale także działalność na rzecz społeczeństwa po godzinach pracy.

– Moja praca i to, co robiłem do tej pory zostało docenione przez pracodawcę, dlatego bardzo chętnie poleciłbym wszystkim pracownikom uczestnictwo w tym programie – mówi Grzegorz, kierownik gastronomii w Moxy Katowice Airport. – Dzięki programowi „Ambasador” mogłem poznać wielu ciekawych ludzi, którzy tak samo jak my działają na rzecz społeczeństwa i to mnie bardzo cieszy – dodaje Oskar, kierownik recepcji w Moxy Katowice Airport. 

Podobnie uważa Damian z PHH, który podkreśla, że „Ambasador” to program, który aktywizuje go, a także jego koleżanki i kolegów z pracy do działalności na rzecz firmy i społeczeństwa. Te słowa potwierdza Nataliia z PHH, która zaznacza: „Cieszę się, że mogę udzielić pomocy nie tylko kolegom, ale również na zewnątrz”.

Z kolei menadżerowie, biorący udział w grywalizacji zwracają uwagę przede wszystkim na to, że „Ambasador” to bardzo dobre narzędzie do motywowania współpracowników i udzielania pochwał.

Jest to program, który daje bardzo wiele możliwości nam dyrektorom, zwłaszcza w zakresie docenienia osób, patrzenia na ich aktywności, chwalenia ich o wiele częściej, a także zwracania uwagi na ich wspaniałe osiągnięcia w pracy i poza nią – zaznacza Wojciech Dobrowolski, dyrektor Holiday Inn Express Rzeszów.

Natomiast Karolina, zastępca dyrektora Moxy Katowice Airport, chwali program za to, że świetnie motywuje pracowników. – Program „Ambasador” doceniam dlatego, że bardzo motywuje pracowników. Tym bardziej więc polecam wszystkim firmom, aby takie rozwiązanie wprowadziły również u siebie – podsumowuje Karolina z Moxy Katowice Airport.

Obecnie program „Ambasador” działa w formie pilotażu w spółce Polski Holding Hotelowy. W przyszłości PHH planuje wprowadzić program w pozostałych spółkach należących do grupy kapitałowej PHH.