AKTUALNOŚCI

06-07-2023

PHH przeznaczył blisko 13 mln zł na drogi i inwestycje

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, każda spółka kapitałowa z udziałem Skarbu Państwa, która wypracuje zysk za dany rok obrotowy, przekazuje określony procent na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Polski Holding Hotelowy z uzyskanego zysku netto w wysokości 50,7 mln zł za 2022 r. przekazał 4,2 mln zł na rozwój dróg i 8,5 mln zł na inwestycje Skarbu Państwa.

Spółka PHH wypracowała za 2022 r. zysk netto w wysokości 50,7 mln zł. Z dokonywanych przez spółkę wpłat z zysku, zgodnie z przepisami ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, kwota 8,5 mln zł zasiliła Fundusz Inwestycji Kapitałowych, z którego środki mogą być przeznaczone m.in. na nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa. Zatem wpłata z zysku dokonana przez PHH zasila Fundusz, z którego Prezes Rady Ministrów może finansować kolejne inwestycje. Ponadto Polski Holding Hotelowy dokonał wpłaty na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w wysokości 4,2 mln zł.

 

 Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską i nasze zyski są też coraz większe. Na mocy ustawy jesteśmy zobligowani, aby część naszych zysków przekazywać m. in. na Fundusz Rozwoju Dróg. W tym roku Polski Holding Hotelowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mln zł. W ten sposób dzielimy się z obywatelami wypracowanym przez nas zyskiem i dokładamy naszą cegiełkę do rozwoju dróg w naszym kraju, z których korzystają wszyscy przemieszczający się po polskich drogach – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego.  

Z wypracowanego zysku Polski Holding Hotelowy pokrył również straty spółki z lat poprzednich w wysokości 26,6 mln zł, które powstały w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i wynikającą z tego koniecznością ochrony miejsc pracy. Pozostałe środki z zysku w wysokości 11,4 mln zł spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy, który stanowi dodatkowe źródło finansowania firmy. Holding może przeznaczyć te środki na bieżącą działalność lub inwestycje.