AKTUALNOŚCI

28-06-2022

Ogłoszenie o aukcji – sprzedaż nieruchomości Olsztyn

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.,

OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem aukcji jest zbycie prawa własności:

– Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/85 położona w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia, KW nr OL1O/00014323/4,
– Udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/87 położona w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia, KW nr OL1O/00089827/3,
– Udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/147 położona w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia, KW nr OL1O/00089826/6.

Ogłoszenie o aukcji

Załącznik 1

Załącznik 2

Regulamin zbywania aktywów trwałych PHH

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3