Fundacja Hotele dla Medyków

Celem fundacji jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:

a. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,

b. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony życia i zdrowia,

c. organizowanie pomocy dla służby zdrowia,

d. świadczenie pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia i życia,

e. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pomocy na rzecz wyposażenia placówek medycznych w sprzęt medyczny.

 

POBIERZ STATUT FUNDACJI

 

FUNDACJA HOTELE DLA MEDYKÓW

ul. Komitetu Obrony Robotników 39G
02-148 Warszawa
Nr KRS: 0000836600
NIP: 5223181797
REGON. 385877466

fundacja@phh.pl

ZARZĄD FUNDACJI:

Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu
Marcin Mazurek – Członek Zarządu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Ogólna polityka prywatności
  2. Klauzula informacyjna
  3. Sprawozdanie 2022

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI

Fundatorem Fundacji jest Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G. Fundusz założycielski określony w statucie i wpłacony przez Fundatora wynosi 1.000.000,00 zł.

 

SPONSORZY FUNDACJI

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze www.polish-airports.com

 

DAROWIZNY

Fundacja Hotele dla Medyków otrzymała w 2020 roku darowizny w kwocie 2.250.000,00 zł. Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na ochronę i promocję zdrowia.
Darczyńcami Fundacji w 2020 roku byli:
– Polski Holding Nieruchomości S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
– Fundacja PWPW, ul. Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
– Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa