16-07-2019

Dyrektor Operacyjny

Idealny kandydat będzie osobą z doświadczeniem zarówno w zakresie zarządzania operacyjnego hotelami jak zdolnościami analitycznymi i interpersonalnymi. Stanowisko podlegać będzie Prezesowi Spółki. Do obowiązków Dyrektora Operacyjnego należeć będzie przede wszystkim koordynacja działalności operacyjnej podległych hoteli, planowanie celów finansowych i monitorowanie ich wykonanie wraz z bieżącą analizą wyników a także koordynacja wraz z Dyrektorami hoteli otwarć nowych obiektów.

 

Odpowiedzialność:

 • koordynacja funkcjonowania operacyjnego hoteli, w tym zadań biznesowych i przestrzegania procedur w podległych hotelach
 • koordynacja realizacji planów przychodowych i kosztowych hoteli
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi poprzez jasno ustalone standardy
 • praktyczna wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego w HoReCa
 • dbałość o stan techniczny i wartość zasobów hotelu
 • współtworzenie budżetów oraz kontrola ich realizacji z wysoką umiejętnością analizy danych finansowych, znajomością rachunkowości zarządczej
 • przygotowanie bieżących i okresowych raportów operacyjnych, zgodne z wewnętrznymi wymogami

Profil Kandydata:

 • doświadczenie w branży hotelarskiej na stanowisku kierowniczym (doświadczenia z pracy w hotelu sieciowym będą ważnym atutem)
 • dyspozycyjność i mobilność zawodowa
 • wiedza i praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania finansami hotelu
 • umiejętność tworzenia silnego, zmotywowanego i zaangażowanego zespołu pracowników
 • łatwość komunikacji i budowania relacji międzyludzkich
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz odporność na stres
 • konsekwencja w działaniu oraz dążenie do osiągania wyznaczonych celów

Prosimy o przesyłanie CV na adres praca@phh.pl

 

Prosimy o dopisanie w przesyłanym CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 39G 02-148 Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym formularzu aplikacyjnym, w tym w załączonym CV, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 39G 02-148 Warszawa, moich danych osobowych, podanych przeze mnie w niniejszym formularzu aplikacyjnym, w tym w załączonym CV, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą mieć miejsce w okresie 1 roku od dnia wyrażenia zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o o., dostępną na stronie http://phh.pl/polityka-prywatnosci-dla-kandydatow-do-pracy/